Vargungen vet att det går att hitta olika ätliga växter i naturen och känner till de vanligaste.

Valikko

Jag tillreder mat av sådant jag hittar i naturen


Målsättning:

Vargungen vet att det går att hitta olika ätliga växter i naturen och känner till de vanligaste.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med ätliga växter som hittas i naturen. Flocken plockar ätliga växter i naturen och tillreder enkel mat av dem. Steget kan kombineras med stegen om att lära sig använda ett stormkök eller göra upp eld.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luonto Retkeily Ruuanlaitto
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att lära vargungarna att bara äta av sådana växter som säkert är ätliga och bekanta.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerkocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga