Vargungen värdesätter den rena naturen och kan röra sig i naturen utan att lämna spår efter sig.

Valikko

Vi sorterar avfallet under utfärden. 


Målsättning:

Vargungen värdesätter den rena naturen och kan röra sig i naturen utan att lämna spår efter sig.

Beskrivning:

Vargungen funderar hur det går att packa sin matsäck så att det blir så lite avfall som möjligt. Vargungen övar sig på att så effektivt som möjligt sortera sitt utfärdsskräp. Vargungen lär sig hålla lägerområdet städat genom att kolla att det inte ligger t.ex. godispapper vid tältet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Retkeily Ruuanlaitto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att se till att det finns möjlighet till sopsortering under utfärden. Hen hjälper vargungarna att lägga märke till fördelarna med att naturen är ren och lär ut enkla sätt att hålla den ren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerkocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under flockens utfärd får varje vargunge ansvar för en viss typ av avfall. Vargungens uppgift är att under utfärden se till att det inte kommer annat avfall i just det sopkärlet. Vargungen ansvarar också för att det skräp som uppkommer vid matlagningen hamnar i rätt sopkärl.

När flocken har tillrett mat under utfärden sorterar de skräpet på rätt sätt. Vargungarna funderar tillsammans hur det går att få metallskräpet och kartongskräpet från skogen till det rätta insamlingskärlen. Varje vargunge kan få ta hand om något skräp och se till att det kommer ända till rätt sorteringskärl.

Lägg till tips

Bifoga