Vargungen lär sig de grundfärdigheter som behövs på läger.