Vargungen lär sig att göra nyttiga konstruktioner för hand.

Valikko

Jag är med om att bygga en lägerkonstruktion


Målsättning:

Vargungen lär sig att göra nyttiga konstruktioner för hand.

Beskrivning:

Bygg nyttiga lägerkonstruktioner tillsammans. Avsikten med konstruktionerna är att underlätta lägerlivet, så bygg något som man verkligen behöver på lägret. Gör till exempel vädringsstänger, latrin eller ställning för matkärlen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akelan övervakar byggandet och säkerheten. Kom ihåg första hjälpen utrustningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga