Vargungen utvecklar sin färdighet att göra saker med egna händer samt får en uppfattning om vilka konstruktioner som underlättar lägerlivet och hur dessa tillverkas.

Valikko

Jag är med om att bygga en lägerkonstruktion


Målsättning:

Vargungen utvecklar sin färdighet att göra saker med egna händer samt får en uppfattning om vilka konstruktioner som underlättar lägerlivet och hur dessa tillverkas.

Beskrivning:

Vargungen är med om att bygga en användbar lägerkonstruktion, t.ex. en ryggsäcksställning, en vädringsstång, en ställning för kärlpåsar eller en torkställning. Avsikten är inte att vargungen ska klara av att bygga lägerkonstruktioner på egen hand, med surrningar och allt vad det innebär, utan att hen ska få erfarenhet av att bygga konstruktioner och kunna bidra på sitt eget sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela organiserar arbetet med konstruktionen och funderar ut vilka instruktioner som behövs för att det hela ska förlöpa smidigt. Den bästa erfarenheten får vargungen om hen får hjälp och råd personligen, eller i en liten grupp. Akela kan organisera programpunkten så att mer erfarna scouter hjälper vargungarna. Till akelas uppgifter hör också att ansvara för säkerheten och vara beredd att vårda eventeuella sår.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga