Vargungen lär sig respektera flaggan och att uppföra sig då flaggan är närvarande.

Valikko

Jag vet hur man uppför sig vid en flagghissning


Målsättning:

Vargungen lär sig respektera flaggan och att uppföra sig då flaggan är närvarande.

Beskrivning:

Gå igenom sederna för flagghissning och –halning. Öva att hissa och att hala flaggan, att hälsa samt att uppföra sig så värdigt som situationen kräver.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga