Vargungen kan värdesätta flaggan och bete sig rätt i närheten av flaggan. Vargungen får erfarenhet av att höra till en grupp.

Valikko

Jag vet hur man uppför sig vid en flagghissning


Målsättning:

Vargungen kan värdesätta flaggan och bete sig rätt i närheten av flaggan. Vargungen får erfarenhet av att höra till en grupp.

Beskrivning:

Vargungarna övar ceremonierna kring flagghissningar och flagghalningar så att de vet vad som händer under de här ceremonierna, och vilket slags beteende som förväntas av dem. Vargungen kan också själv öva att hjälpa till vid flagghissning eller -halning. Kårernas traditioner i samband med flaggceremonier varierar, men gemensamt för alla är att respektera och hedra flaggan. Vanligen tågar deltagarna under tystnad till flaggceremonin och ställer upp sig i en båge. Till flaggceremonier i scoutsammanhang hör också några kommandon och scouthälsningen. Många kårer sjunger dessutom en flaggsång.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela berättar om flaggceremonierna för vargungarna och ser till att vargungarna får öva ceremonierna i förväg. Akela förklarar för vargungarna hur de ska bete sig i olika skeden av ceremonierna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela räknar upp olika påståenden om hur det hör till att bete sig under flaggceremonier. Vargungarna går till ja- eller nej-skyltar (t.ex. placerade vid olika träd) beroende på vad de tänker om påståendena.

Akela eller ceremonimästaren kan mycket väl ge instruktioner om hur deltagarna ska bete sig i samband med flaggceremonier under lägret eller utfärden.

Akela berättar om en flock som inte kunde bete sig under flagghissningen. Vargungarna reagerar på ett överenskommet sätt varje gång flocken i berättelsen gör fel, och korrigerar också det felaktiga beteendet.

Lägg till tips

Bifoga