Vargungen kan stilla sig. Hen bekantar sig med sin egen åskådnings traditioner.