Vargungen bekantar sig med sin egen tros traditioner.