Vargungen kan minst en berättelse ur Bibeln och känner till den kristna kulturen.

Valikko

Jag bekantar mig med en berättelse ur Bibeln


Målsättning:

Vargungen kan minst en berättelse ur Bibeln och känner till den kristna kulturen.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med en biblisk berättelse genom att dramatisera, rita eller läsa.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Luovuus
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att välja lämpliga berättelser ur Bibeln och att lyssna på vargungarnas frågor om berättelserna. Om akela tycker att frågorna är för svåra att besvara eller inte vill berätta om sitt eget synsätt för vargungarna kan hen bjuda in en församlingsanställd till mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela läser en berättelse ur Bibeln för vargungarna och de ritar en tecknad serie av berättelsen.

Flocken läser ordspråk ur Bibeln och funderar på vad de innebär. De mest kända ordspråken kan vargungarna göra pantomimer av och så kan gruppen gissa vilket ordspråk det är fråga om.

Flocken tittar på någon av berättelserna ur Bibeln som lego-version på internet. Sedan får vargungarna till uppgift att låta sig inspireras och själva bygga bibelberättelser i lego. Akela ser till att det finns tillräckligt med lego till hands.

Akela väljer ut några bibelställen i förväg. Vargungarnas uppgift är att göra en dramatisering eller en dockteaterföreställning om ett bestämt bibelställe. Akela ser till att det finns rekvisita som gör det lättare för vargungarna att skapa sin egen föreställning. Bra avsnitt för vargungar att dramatisera är t.ex.: skapelseberättelsen, Jonas och valen, Daniel i lejongropen, den barmhärtiga samariten, den förlorade sonen, Jesus och Sackaios.

Lägg till tips

Bifoga