Vargungen kan minst en berättelse ur sin religions heliga skrift och känner till den egna religionens kultur.

Valikko

Jag bekantar mig med en berättelse ur min religions heliga skrift


Målsättning:

Vargungen kan minst en berättelse ur sin religions heliga skrift och känner till den egna religionens kultur.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med en berättelse ur sin religions heliga skrift genom att dramatisera, rita eller läsa.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Luovuus
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att välja lämpliga berättelser och att lyssna på vargungarnas frågor om berättelserna. Om akela tycker att frågorna är för svåra att besvara eller inte vill berätta om sitt eget synsätt för vargungarna kan hen bjuda in en expert till mötet, till exempel en församlingsanställd .

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela läser en berättelse ur Bibeln för vargungarna och de ritar en tecknad serie av berättelsen.

Flocken läser ordspråk ur Bibeln och funderar på vad de innebär. De mest kända ordspråken kan vargungarna göra pantomimer av och så kan gruppen gissa vilket ordspråk det är fråga om.

Flocken tittar på någon av berättelserna ur Bibeln som lego-version på internet. Sedan får vargungarna till uppgift att låta sig inspireras och själva bygga bibelberättelser i lego. Akela ser till att det finns tillräckligt med lego till hands.

Akela väljer ut några bibelställen i förväg. Vargungarnas uppgift är att göra en dramatisering eller en dockteaterföreställning om ett bestämt bibelställe. Akela ser till att det finns rekvisita som gör det lättare för vargungarna att skapa sin egen föreställning. Bra avsnitt för vargungar att dramatisera är t.ex.: skapelseberättelsen, Jonas och valen, Daniel i lejongropen, den barmhärtiga samariten, den förlorade sonen, Jesus och Sackaios.

Bekanta er med berättelser ur de olika religioner som finns i flocken. Ateisterna i gruppen kan berätta vad de har blivit lärda om till exempel hur världen skapades och hur man ska behandla andra människor. (Akelan kan ge flockmedlemmarna i uppgift att ta med en berättelse ur den egna åskådningens heliga bok, eller att de söker upp den egna åskådningens svar på en given fråga.)

Lägg till tips

Bifoga