Vargungen bekantar sig med en kyrka i närheten.

Valikko

Jag bekantar mig med en kyrka


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med en kyrka i närheten.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med en kyrka i närheten och vet hur kyrkan ser ut innanför, och hurdan verksamhet det ordnas i kyrkan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att komma överens om besöket i förväg med kyrkans personal. De presenterar gärna kyrkobyggnaden och dess verksamhet. Om vargungen i flocken har olika religioner kan flocken besöka allas kyrkor eller församlingar. Om flocken åker längre bort på besök ska akela komma ihåg att komma överens om transporterna med vargungarnas vårdnadshavare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Besöket i hemkyrkan kan mycket väl kombineras med ett kyrkligt evenemang i kåren eller församlingen. Flocken kan komma tidigare till kyrkan och ha någon uppgift under förrättningen, t.ex. läsa bibeltexter, samla kollekt, fungera som försångare eller uppträda med någon sång, alternativt dela ut psalmböcker eller programblad åt kyrkobesökarna.

Uppgiftsspårning. Vargungarnas uppgift är att hitta till följande kontroll genom att lösa en ordgåta. T.ex. kunde en gåta som leder till dopfunten lyda: "Här har ditt huvud blivit vått, om genom dopet ditt namn du fått" och gåtan som leder till kantorns bänk vid orgeln kunde lyda "När kantorn här ses sitta, är det dags att i psalmboken titta".

Akela eller någon av kyrkans personal tillverkar ett litet häfte med uppgifter om kyrkan så att vargungarna t.ex får hitta symboler (konsekrationskors, kyrkoskepp, ljus), räkna antalet orgelpipor eller sittplatser eller begrunda altartavlans bilder.

Bildorientering. Akela besöker kyrkan i förväg och fotograferar olika detaljer i den. Sedan konstruerar hen en orienteringsbana med hjälp av bilderna, så att en bild på ett ställe leder vidare till nästa ställe osv. Vid den sista kontrollen kan akela lägga en skatt som vargungarna får hitta, t.ex. slickepinnar.

Lägg till tips

Bifoga