Vargungen känner till kyrkoårets viktigaste högtider. Vargungen kan samarbeta med andra. 

Valikko

Jag bekantar mig med kyrkoårets stora högtider


Målsättning:

Vargungen känner till kyrkoårets viktigaste högtider. Vargungen kan samarbeta med andra. 

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med kyrkoårets händelser och övar sig på att placera dem i kalendern.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att reda ut högtidsdagarnas tidpunkter och innebörd samt se till att den utrustning som behövs för att utföra aktiviteten finns till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela förbereder programmet genom att hänga upp en stor årscirkel indelad i tolv månader på kårlokalsväggen. Sedan delar Akela ut lappar med kyrkoårets olika högtider på, och vargungarnas uppgift är att fästa högtiderna på rätt ställe i årscirkeln. På lapparna kan också finnas andra högtider än de kyrkliga, liksom också andra religiösa högtider om det finns vargungar med olika religioner i flocken. Ortodoxa och katoliker firar vissa helger vid andra tidpunkter än de evengelisk-lutherska (kyrkoårets början, Maria bebådelsedag osv.) och helger kan ha andra namn (stilla veckan = stora veckan).

Flocken kan påminna sig om olika högtider genom att dramatisera. Akela delar ut lappar med olika kyrkliga högtider på, och vargungarna förbereder pantomimer eller små skådespel om den högtiden. De andra får gissa vilken högtid det är fråga om.

När de olika högtiderna infaller under kyrkoårets går också att lära sig genom att leka land-hav-skepp-leken. Lekutrymmets väggar får representera en årstid var. Akela ropar ut högtider, seder, traditioner eller bibelberättelser, och vargungarna tar sig så snabbt de kan till rätt årstid i lekutrymmet. På samma sätt går det att gå igenom vilka högtider som är kristna och vilka som inte är det.

Flocken bekantar sig med kyrkoårets händelser. Vargungarna kan i tur och ordning få räkna upp årets händelser. Ledarens uppgift är att påminna om att det under året också finns många andra högtider än de religiösa. Flocken gör en lista på högtiderna. När listan är klar kan högtiderna läggas in i den kalender som ledaren har printat ut. Varje månad kan ha en sida eller ruta i kalendern.

Lägg till tips

Bifoga