Vargungen känner till de viktigaste högtiderna enligt hens egen åskådning. Hen förstår att en stor del av de nationella högtiderna i Finland har sin grund i det kristna kyrkoåret. 

Valikko

Jag bekantar mig med viktiga fester och evenemang i olika religioner


Målsättning:

Vargungen känner till de viktigaste högtiderna enligt hens egen åskådning. Hen förstår att en stor del av de nationella högtiderna i Finland har sin grund i det kristna kyrkoåret. 

Beskrivning:

Sudenpentu tuntee uskontonsa ja kulttuurinsa tärkeimmät juhlat. Hän harjoittelee sijoittamaan ne kalenteriin.

Vargungen bekantar sig med de viktigaste händelserna i hens kultur och åskådning och övar sig på att placera dem i kalendern.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att reda ut högtidsdagarnas tidpunkter och innebörd samt se till att den utrustning som behövs för att utföra aktiviteten finns till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken bekantar sig med kyrkoårets händelser. Vargungarna kan i tur och ordning få räkna upp årets händelser. Ledarens uppgift är att påminna om att det under året också finns många andra högtider än de religiösa. Flocken gör en lista på högtiderna. När listan är klar kan högtiderna läggas in i den kalender som ledaren har printat ut. Varje månad kan ha en sida eller ruta i kalendern.

När de olika högtiderna infaller under kyrkoårets går också att lära sig genom att leka land-hav-skepp-leken. Lekutrymmets väggar får representera en årstid var. Akela ropar ut högtider, seder, traditioner eller bibelberättelser, och vargungarna tar sig så snabbt de kan till rätt årstid i lekutrymmet. På samma sätt går det att gå igenom vilka högtider som är kristna och vilka som inte är det.

Flocken kan påminna sig om olika högtider genom att dramatisera. Akela delar ut lappar med olika kyrkliga högtider på, och vargungarna förbereder pantomimer eller små skådespel om den högtiden. De andra får gissa vilken högtid det är fråga om.

Akela förbereder programmet genom att hänga upp en stor årscirkel indelad i tolv månader på kårlokalsväggen. Sedan delar Akela ut lappar med kyrkoårets olika högtider på, och vargungarnas uppgift är att fästa högtiderna på rätt ställe i årscirkeln. På lapparna kan också finnas andra högtider än de kyrkliga, liksom också andra religiösa högtider om det finns vargungar med olika religioner i flocken. Ortodoxa och katoliker firar vissa helger vid andra tidpunkter än de evengelisk-lutherska (kyrkoårets början, Maria bebådelsedag osv.) och helger kan ha andra namn (stilla veckan = stora veckan).

Bekanta er med fester i olika religioner. Hur firas att ramadan tar slut, id al Fitr eller offerfesten id al Adha (islam)? Diwali, Holi (hinduism)? Vesaki, Ullamba (buddhism)? Hanukkah eller Purim-fest (judendom)?

Flocken sammanställer en gemensam mångkulturell festkalender. (Den här aktiviteten passar extra bra att göra ifall flocken består av barn med olika kulturell bakgrund.)

Lägg till tips

Bifoga