Vargungen kan fatta gemensamma beslut och känner till hur en stilla stund är uppbyggd. Vargungen kan stilla sig.

Valikko

Jag deltar i planeringen och förverkligandet av en stilla stund i min flock


Målsättning:

Vargungen kan fatta gemensamma beslut och känner till hur en stilla stund är uppbyggd. Vargungen kan stilla sig.

Beskrivning:

Flocken planerar och förverkligar en stilla stund eller en kvällsandakt tillsammans.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Luovuus Organisointitaidot Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att fatta gemensamma beslut. Akelas uppgift är också att beakta de olika religionerna i flocken. För att hjälpa vargungarna att komma på idéer ger akela dem texter, sånglyrik eller annat att utgå ifrån. Akela handleder också vargungarna så att de kan stilla sig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken arbetar kullvis eller i par. Alla grupper förbereder en kvällsandakt till ett vargungemöte. Akelas uppgift är att poängtera att vargungarna får planera sin andakt så som de vill; andakten kan likna en andakt som någon av ledarna hållit, eller vara helt annorlunda. Det viktiga är att vargungarna funderar på vad de vill få andra vargungar att tänka på under andakten. Det är bra om akela i förväg kan samla ihop material ur sagor, Bibeln, sånger eller liknande som vargungarna kan välja som ämne och utgå ifrån när de bygger upp sin lilla andaktshelhet. Vargungarna kan välja ut en sång att sjunga under andakten, göra en gestaltning eller dialog, skriva en bön eller hitta på något program som de andra också kan delta i. Det kan handla om att tända ljus eller om att alla får säga någonting eget. Det är också en bra andakt att stilla sig till en saga eller berättelse. Vargungarna får öva att hålla sina andakter och sedan håller kullarna kvällsandakt i tur och ordning under vargungemötena.

Akela räknar upp sådant som hör ihop med, och sådant som inte hör ihop med en kvällsandakt eller med att stilla sig. Vargungarna står på ett led bredvid varandra, och tar ett steg framåt ifall de tycker att det som akela säger hör ihop med en kvällsandakt.

Symboliken i en stilla stund på kvällen: Vargungarna får i tur och ordning välja programmet för en stilla stund på kvällen. Välj mellan dikter, heliga skriver, musik, bilder och så vidare. (Akelan bekantar sig med och hämtar ett lämpligt material för vargungarna.)

Bränn dina bekymmer: Bränn dina bekymmer i ett ljus eller i en brasa utomhus. Ge ett papper åt varje vargunge. Varje vargunge funderar på en sak som bekymrar hen. Tänd pappret försiktigt eller slänga pappret i elden. Vargungen får säga sitt bekymmer högt innan hen bränner det. Bekymren kan ofta kännas mindre efter att man pratat om dem eller tänkt på dem. Prata med vargungarna om åt vem de kan berätta om sina bekymmer. (Akelan handleder barnen i att använda elden på ett tryggt sätt. Vid behov skaffar akelan lov för att göra upp eld.)

Lägg till tips

Bifoga