Vargungen lär sig att bestämma tillsammans och att föreverkliga en kvällsandakt.

Valikko

Jag deltar i planeringen och förverkligandet av flockens kvällsandakt


Målsättning:

Vargungen lär sig att bestämma tillsammans och att föreverkliga en kvällsandakt.

Beskrivning:

Gå igenom grundstrukturen för en kvällsandakt och hur man skall bete sig. Vargungarna kan delta i kvällsandakten till exempel genom att välja som läses eller en sång. Var och en kan i tur och ordning ha möjlighet att tända ett ljus, läsa en del av en text eller utföra någon annan liten uppgift. Gå igenom lämpligt beteende och strukturen för situationen, det vill säga vilka saker och seder som hör till en andakt. Skapa bekanta sätt, som man förverkligar enligt samma mönster varje gång. Det lönar sig att enligt möjlighet knyta dagens mötestema med kvällsberättelsen eller hela andakten. Situationen behöver inte vara religiös, utan andlig och stillande. Berätta scoutberättelse eller berättelser om olika kulturers traditioner istället för religiösa berättelser om det finns medlemmar av olika trossamfund i flocken. Gör en reflexstig med ordspråk eller prova olika avslappningstekniker. Ligg på golvet och lyssna på musik, ljudsaga eller avslappningsskiva.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Luovuus Organisointitaidot Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga