Vargungen får en uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel.

Valikko

Jag funderar på vad som är rätt och vad som är fel


Målsättning:

Vargungen får en uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel.

Beskrivning:

Vargungen övar sig på att skilja rätta handlingar från felaktiga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Kaveritaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att handleda vargungarna att också självständigt tänka och fundera på etiska frågor. Akela handleder vargungarna att motivera sina åsikter och ser till att alla får berätta hur de tänker.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Den ena sidan av kårlokalen eller gården representerar det som är rätt och den andra det som är fel. Akela säger olika påståenden och vargungarna väljer sida. När alla vargungar har valt sin plats får de motivera sina svar. Exempelpåståenden: Det är okej att kasta skräp på marken. Det är okej att slå den som slog först. Jag säger tack när jag stiger upp från matbordet. Jag försvarar den som blir mobbad. Man ska alltid lyda ledaren.

Flocken löser olika situationer genom att observera omgivningen. Vargungarna kan t.ex. plocka så mycket skräp som möjligt på fem minuter och efter det fundera på om det är okej att kasta skräp på marken, och på vad som skulle hända om alla slängde sitt skräp i naturen. Ett annat alternativ är att gå till närmaste trafikljus och observera ifall någon rör sig mot rött ljus. Efter observationen är det bra att fundera på vad som kan hända om jag själv går mot rött, eller följer med en kompis som rör sig utan att bry sig om trafikljusen.

Akela listar på ett papper olika situationer som kan lösas på olika sätt. Ett bra tema är t.ex. mobbning. Vargungarna gör en liten pjäs om situationen där de övar på att lösa den fiktiva situationen och på att säga förlåt. Akela kan styra vargungarna att fundera på hur situationen känns för de olika inblandade personerna.

Lägg till tips

Bifoga