Vargungen förstår betydelsen av att hjälpa andra.

Valikko

Jag gör dagens goda gärning


Målsättning:

Vargungen förstår betydelsen av att hjälpa andra.

Beskrivning:

Vargungen gör det till en del av sin vardag att hjälpa andra. Under vargungemötet funderar vargungen på hur hen kan hjälpa andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Palvelu Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att handleda vargungarna så att de lägger märke till hur de kan vara andra till hjälp. Att hjälpa andra är en av de viktigaste värderingarna inom scoutingen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna pysslar goda gärningar-kort åt sig själva. På korten kan vargungarna reservera ett utrymme för varje veckodag, med plats att anteckna eller rita en bild av den goda gärning de gjort just den dagen. På nästa vargungemöte kan vargungarna jämföra hurdana goda gärningar de har hunnit med att göra.

En påse med goda gärningar. Vargungarna tänker ut goda gärningar och sätt att göra andra glada. De skriver ner förslagen på lappar som läggs i en påse. Under den avslutande samlingen plockar alla varsin lapp ur påsen och genomför den goda gärningen under veckan. Påsen med goda gärningar kan användas flera gånger.

Vargungarna funderar tillsammans på vad en god gärning är och hur de kan utföra sådana. Flocken kommer tillsammans överens om att alla ska göra goda gärningar före nästa möte. Exempel på goda gärningar är att hålla upp dörren för någon, hjälpa mamma, städa sitt eget rum eller att hälsa på folk. På nästa möte går flocken igenom lyckade goda gärning. Vad gjorde vargungarna? Blev människor glada? Blev vargungarna själva glada?

Kämpa på-kort: Vargungarna pysslar olika kämpa på-kort åt sin flock. De kan vara tack-blommor, berömmande meddelanden eller uppmuntrande kort. De här korten får alla använda sig av under mötena. På så sätt kan ni synliggöra dagens goda gärning under varje möte.

Lägg till tips

Bifoga