Vargungen kan tacka för maten. Hen övar att resonera med andra och att fatta gemensamma beslut.

Valikko

Jag och min flock funderar på olika sätt att tacka för maten


Målsättning:

Vargungen kan tacka för maten. Hen övar att resonera med andra och att fatta gemensamma beslut.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med olika sätt att tacka för maten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att lära ut sånger och rop så att vargungarna blir bekanta med kårens traditioner kring att tacka för maten. Om kåren inte har några traditioner för detta är det bra att utveckla sådana, t.ex. tillsammans med de andra akelorna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna arbetar kullvis och akela ger varje kull ett namn på en maträtt (t.ex. ärtsoppa, korv och mos, makaronilåda). Kullarna hittar sedan på matrop för att tacka för just den maträtten. Kullarna framför sina rop inför resten av flocken. Det går också att ordna en liten roptävling. När alla kullar framfört sina rop får vargungarna samtidigt, på given signal, peka på den kull vars rop de gillade mest. Den kull som får flest poäng belönas med ett tackrop/hejarop.

Flocken arbetar kullvis. Var och en av kullarna får till uppgift att hitta på en egen matsång. Det lättaste sättet är att skriva nya ord till en bekant melodi. Då kan alla genast melodin. Flocken väljer ut en eller flera av sångerna och börjar använda den i samband med måltiderna.

Akela lär vargungarna matsånger och -rop, t.ex. i samband med måltiderna under en utfärd. Bra sånger och rop finns i scoutsångboken. Om akela själv inte är bekväm med att sjunga kan hen bjuda in någon annan i kåren som gärna sjunger.

Flocken arbetar i mindre grupper. I tur och ordning dramatiserar grupperna varsin liten situation då det skulle höra till att tacka. I dramatiseringen lämnar vargungarna ändå bort tacket. Efteråt diskuterar flocken vilken betydelse ett tack har. Varför är det viktigt att tacka? Vad betyder det för den som får ett tack, och för den som tackar?

Lägg till tips

Bifoga