Vargungen förstår symboliken som finns i kårlokalen. Vargungen uppfattar scoutingens värdegrund.

Valikko

Jag ser kårlokalen med nya ögon


Målsättning:

Vargungen förstår symboliken som finns i kårlokalen. Vargungen uppfattar scoutingens värdegrund.

Beskrivning:

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Längd 30 min
Ledarens uppgift: Akelans uppgift: Akelan bekantar sig på förhand med scoutingens och eventuella bakgrunds- och understödsorganisationers symbolik, ifall hen inte känner till den från tidigare. Akelan hjälper vargungarna att göra observationerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kårens bakgrundsorganisation: Undersök om ni ser tecken på kårens bakgrundsorganisation?

Undersök om scoutingens värdegrund syns i kårlokalen? Hur och hur känns det?

Föremål, bilder och text: Sök olika saker, till exempel föremål, bilder och texter i kårlokalen som har en symbolik. Gå igenom deras betydelse.

Lägg till tips

Bifoga