Vargungen lär känna de föremål som används i kvällsandakten.

Valikko

Jag tillverkar ett föremål som används vid flockens kvällsandakt


Målsättning:

Vargungen lär känna de föremål som används i kvällsandakten.

Beskrivning:

Bekanta er med de föremål som används i kvällsandakten och tillverka ett sådant. Fundera hurdana föremål man skulle kunna använda vid kvällsandakten. Tillverka tillsammans något för nästa kvällsandakt. Stöp ljus, pyssla krucifix, bygg instrument för ackompanjemang, plocka blombuketter eller sammanställ ett sånghäfte.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Katsomustaidot Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga