Vargungen kan använda de vanligaste verktygen på ett tryggt sätt.