Vargungen lär sig grunderna i att bygga och använder det föremål hen byggt.

Valikko

Jag bygger mitt eget bruksföremål


Målsättning:

Vargungen lär sig grunderna i att bygga och använder det föremål hen byggt.

Beskrivning:
Vargungarna genomför ett byggprojekt i flera skeden och bygger ett föremål som de använder senare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela hjälper till med bygget genom att i förväg göra modeller, handleda vargungarna i att använda verktygen på ett tryggt och korrekt sätt och skaffa det byggmaterial som behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga