Vargungen lär sig att använda en kniv på ett tryggt sätt och under bevakade förhållanden.

Valikko

Jag kan hantera en kniv på rätt sätt


Målsättning:

Vargungen lär sig att använda en kniv på ett tryggt sätt och under bevakade förhållanden.

Beskrivning:

Gå först igenom grunderna i användning av kniv. Prova själv kniven. Tälj grillpinnar för korv, smörknivar eller barkbåtar. Se till att arbetsmiljön är trygg och att första hjälpen material finns till hands!

Material: kniv, trämaterial, första hjälpen-väska

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela övervakar noga och ser till att knivandvändningen är trygg.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga