Vargungen kan använda de vanligaste verktygen och vet till vad de används.

Valikko

Jag känner till de vanligaste verktygen och vet vad de används till


Målsättning:

Vargungen kan använda de vanligaste verktygen och vet till vad de används.

Beskrivning:

Flocken bekantar sig med olika verktyg (måttband, sandpapper, stämjärn, hyvel, täljkniv, yxa, såg, skruvmejsel, hammare, borr). Vargungarna lär sig namnen på verktygen, vad de vanligen används till och hur de används på ett tryggt sätt.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela ser till att det finns tillräckligt med verktyg och byggnadsmaterial till hands, samt första hjälpen-utrustning. Akela ansvarar för säkerheten under vargungemötet. Akela ger vid behov vargungarna råd om hur de ska använda verktygen och uppmuntrar alla att försöka.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela har med sig olika bräder och träbitar samt spikar, skruvar och verktyg. Var och en av vargungarna (eller gruppvis) bygger vad de vill med hjälp av materialet. Bara fantasin begränsar arbetet. Trevliga konstruktioner är t.ex. båtar, bilar och djur.

I boken Vargungarnas spår finns ett korsord om de vanligaste verktygen. Repetera verktygskunskaperna genom att lösa korsordet under nästa vargungemöte.

Flocken går tillsammans igenom olika slags verktyg (måttband, sandpapper, stämjärn, hyvel, täljkniv, yxa, såg, skruvmejsel, hammare, borr) och hur de används på ett tryggt sätt. Akela presenterar verktygen under ett möte eller under en utfärd och visar de rätta greppen och sätten att handskas med verktygen. På samma gång är det bra att prata om säkerhet och om att förebygga olyckor. Innan ni sätter igång med arbetet är det bra om ni går igenom sådant som säkerhetsavstånd, täljriktning (bortåt från sig själv och sina kompisar), hur det är tryggast att bära eller överräcka verktygen, samt när och varför det lönar sig att använda handskar.

Lägg till tips

Bifoga