Vargungen bekantar sig med olika verktyg och deras användning i teorin.

Valikko

Jag känner till de vanligaste verktygen och vet vad de används till


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med olika verktyg och deras användning i teorin.

Beskrivning:

Gå igenom olika verktyg (måttband, sandpapper, stämjärn, hyvel, kniv, yxa, såg, skruvmejsel, hammare, borr) och trygg användning av dem. Akela presenterar verktygen på mötet eller utfärden och visar det rätta greppet och sättet att använda redskapen på. Prata även om säkerhet och förebyggandet av olyckor. Gå bland annat igenom de regelrätta skyddsavstånden, täljningsriktning (bortåt från sig själv och kamraterna), att räcka sakerna till någon eller hanteringen av dem och användning av arbetshandskar. På sid 19 i Vargungens spår-boken  finns ett korsord om verktyg.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga