Vargungen kan grunderna i att måla och lacka.

Valikko

Jag målar eller lackar


Målsättning:

Vargungen kan grunderna i att måla och lacka.

Beskrivning:

Vargungarna målar eller lackar ett föremål.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela ser till att det material som behövs finns till hands (målarfärg, lack, penslar, målarrullar, borstar, svampar, skyddsutrustning (sopsäckar att ha som skyddskläder, papper på golvet osv.), målartejp, terpentin eller något annat tvättmedel). Akela handleder vargungarna att använda utrustningen korrekt och tryggt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett bord eller något annat föremål som behöver restaureras fungerar fint som övningsobjekt när vargungarna ska lära sig att slipa och lacka.

Steget kan gärna göras som en del av Starkare tillsammans-spåret eller Hantverksspåret. I dessa ingår att delta i ett talko för att rusta upp kårlokalen, utfärdsstugan eller båten. Vargungarna kan t.ex. måla en vägg i kårlokalen eller renovera kårlokalens dörrar.

Vargungarna bekantar sig med olika slags målarfärger och arbetsredskap.Vargungarna undersöker burkarna. Vilka ändmål lämpar sig de olika produkterna för? Vargungarna väljer en lämplig målarfärg eller ett lämpligt lack och bearbetar de föremål de byggt i samband med spåret Snickaren. Akela påminner vargungarna om vikten av god ventilation.

Lägg till tips

Bifoga