Vargungen lär sig grunderna i målning och lackning.

Valikko

Jag målar eller lackar


Målsättning:

Vargungen lär sig grunderna i målning och lackning.

Beskrivning:

Bekanta er med olika målfärger och verktyg. Försäkra er om god ventilation. Måla eller lacka arbeten ni gjort i snickarspåret. Steget kan även göras som en del av Starkare tillsammans-spåret eller Hantverkaren-spåret, så att man deltar i ett talko eller restaurerar kårlokalen, stugan eller båten. Restaurera gamla möbler eller måla dörrar som flagar. Ett bord eller något annat föremål som är i behov av restaurering ger ett bra tillfälle för vargungarna att slipa och lacka.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga