Vargungen kan använda en såg på ett tryggt sätt.

Valikko

Jag sågar


Målsättning:

Vargungen kan använda en såg på ett tryggt sätt.

Beskrivning:

Vargungen övar sig att använda en såg på ett tryggt sätt och bygger någonting med hjälp av en såg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela ser till att verktyg, byggnadsmaterial och första hjälpen-utrustning finns till hands och handleder vargungarna så att de lär sig hur verktygen används säkert och korrekt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna tillverkar tavelramar. På nätet finns tips och information om olika slags ramar. De kan tillverkas av tunna ribbor eller av grenar som vargungarna hittar i naturen.

Vargungarna tillverkar spelbräden för luffarschack/Tre-i-rad. Såga en kvadrat av en brädbit och såga in ett rutfält med nio rutor (3 x 3). Såga 10 brickor av en rundstång och måla brickorna i två olika färger: t.ex. 5 vita och 5 svarta. Gör ett mer utmanande spel genom att slå in en spik eller skruva in en skruv i varje ruta. Då behöver alla vargungar 10 färdiga träringar och får sedan måla hälften av dem i en färg och resten i en annan. Ett tredje alternativ är att att borra ett hål i varje ruta och tälja 10 trätappar som passar i hålen. Måla hälften av tapparna i en färg och resten i en annan.

Vargungarna ordnar vedtalko vid kårens utfärdsstuga. Akela visar först hur sågen används korrekt och tryggt och sedan får vargungarna i uppgift att åstadkomma en stor hög vedklabbar åt kåren.

Lägg till tips

Bifoga