Vargungen kan använda en såg på ett tryggt sätt.

Valikko

Jag sågar


Målsättning:

Vargungen kan använda en såg på ett tryggt sätt.

Beskrivning:

Vargungen övar sig att använda en såg på ett tryggt sätt och bygger någonting med hjälp av en såg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela ser till att verktyg, byggnadsmaterial och första hjälpen-utrustning finns till hands och handleder vargungarna så att de lär sig hur verktygen används säkert och korrekt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna tillverkar spelbräden för luffarschack/Tre-i-rad. Såga en kvadrat av en brädbit och såga in ett rutfält med nio rutor (3 x 3). Såga 10 brickor av en rundstång och måla brickorna i två olika färger: t.ex. 5 vita och 5 svarta. Gör ett mer utmanande spel genom att slå in en spik eller skruva in en skruv i varje ruta. Då behöver alla vargungar 10 färdiga träringar och får sedan måla hälften av dem i en färg och resten i en annan. Ett tredje alternativ är att att borra ett hål i varje ruta och tälja 10 trätappar som passar i hålen. Måla hälften av tapparna i en färg och resten i en annan.

Vargungarna ordnar vedtalko vid kårens utfärdsstuga. Akela visar först hur sågen används korrekt och tryggt och sedan får vargungarna i uppgift att åstadkomma en stor hög vedklabbar åt kåren.

Vargungarna tillverkar tavelramar. På nätet finns tips och information om olika slags ramar. De kan tillverkas av tunna ribbor eller av grenar som vargungarna hittar i naturen.

Lägg till tips

Bifoga