Vargungen lär sig städa upp efter sig.

Valikko

Jag städar efter mig och kan förvara verktyg på rätt sätt


Målsättning:

Vargungen lär sig städa upp efter sig.

Beskrivning:

Sköt tillsammans om städningen och förvaringen av verktygen. Se till att varje vargunge deltar då man städar upp. Ge var och en egen uppgift som de skall ansvara för. Skötsel och putsning av verktygen är en del av användningen. Kontrollera vilka verktyg som behöver underhåll, byt till exempel ut bettet på bågsågen eller vässa knivarna. Rengör verktygen innan de sätts i lagret och se till att de är i god ordning. En skild vägg för verktygen underlättar förvaring och bokföring av sakerna. Om det inte ännu finns en sådan i lagret, häng upp en hålskiva på väggen i vilken man fäster spikar. Man kan hänga verktygen på spikarna. Man kan också rita verktygens konturer på väggen och skriva deras namn. På det sättet kommer varje sak garanterat på sin egen plats!

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akelan ser till att alla verkligen har något att göra.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Snickaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga