Vargungen lär sig att röra sig tryggt i sin närmiljö samt lär sig tra kreglerna.