Vargungen lär sig använda kollektivtrafik.

Valikko

Jag använder kollektivtrafik för att ta mig till kårlokalen eller då jag rör mig med flocken


Målsättning:

Vargungen lär sig använda kollektivtrafik.

Beskrivning:

Diskutera gott beteende i kollektivtrafikmedlen. Fundera tillsammans
på vad som är viktigt att uppmärksamma då man färdas eller rör
sig på hållplatsen. Färdas tillsammans med ett kollektivtrafikmedel.
Kombinera steget med till exempel något besök eller utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga