Vargungen lär sig att använda reflex.

Valikko

Jag använder reflex och förstår varför det är viktigt att göra det


Målsättning:

Vargungen lär sig att använda reflex.

Beskrivning:

Bekanta er med att använda en reflex. Ta med egna reflexer till kårlokalen och kontrollera om de är ändamålsenliga. Diskutera användningen av reflex och hur den skall sättas fast. Pyssla egna reflexer och lek olika reflexlekar, reflexhippa eller reflexjakt. Testa reflexens synbarhet. På hur långt avstånd kan man med ficklampa eller billykta urskilja en mötande med reflex? Hur är det med en mötande utan reflex?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga