Vargungen kan röra sig tryggt i en tätort.

Valikko

Jag deltar i en cykel- eller promenadutfärd i staden


Målsättning:

Vargungen kan röra sig tryggt i en tätort.

Beskrivning:

Vargungen deltar i en utfärd i stadsmiljön, antingen till fots eller på cykel. Hen bekantar sig med staden under trygga omständigheter genom att följa trafikreglerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela ser till att utfärden är trygg och handleder vargungarna att röra sig på rätt sätt och iaktta trafiken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken gör en utfärd till närmaste lekpark, simstrand, bibliotek eller till en skog i närheten. Före utfärden repeterar vargungarna de viktigaste trafikreglerna samt anvisningarna för dem som rör sig i grupp. Efter utfärden (eller på pausplatsen) är det bra att diskutera vad som gick bra och vad det lönar sig att göra bättre nästa gång.

Lägg till tips

Bifoga