Vargungen använder cykelhjälm.

Valikko

Jag förstår vikten av att använda cyckelhjälm


Målsättning:

Vargungen använder cykelhjälm.

Beskrivning:

Vargungen förstår varför det är viktigt att använda cykelhjälm och kan spänna på sig sin egen hjälm på rätt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela leder aktiviteten och visar själv gott exempel genom att använda cykelhjälm.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken gör ett äggtest. Trafikskyddet erbjuder små hjälmar som passar för ägg. Också på distriktskanslierna finns ofta ägghjälmar att få. Med hjälp av ägghjälmen kan flocken testa hur väl ägget håller, och på så vis lägga märke till nyttan med en hjälm när det gäller att skydda sitt eget huvud. Trafikskyddet har också publicerat en video om hjälmtestet på Youtube.

Flocken delar upp sig i kullar som utför undersökningar i närheten av kårlokalen. Hur många cyklister med hjälm ser ni under 15 minuter? Efteråt får varje kull begrunda resultatet. Varför cyklar en del utan hjälm? Satt hjälmarna korrekt på cyklisternas huvuden? Sammanfatta gärna undersökningens resultat i kårtidningen, på nätsidan eller kårlokalens vägg.

Vargungarna funderar tillsammans på vilka viktiga faktorer de ska tänka på när de justerar sin cykelhjälm så att den passar bra. På webben finns instruktioner om hur en cykelhjälm ska sitta på huvudet (https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailykypara). Avslutningsvis justerar alla vargungar sina egna hjälmar tillsammans med en vuxen.

Flocken uppför pantomimföreställningar om situationer där cyklehjälmen används på något felaktigt sätt. Akela eller någon av vargungarna visar pantomimer och resten av gruppen korrigerar så att det blir rätt. Felen kan handla om att cykla med öppet band under hakan, med hjälmen på bakhuvudet, med en alltför stor hjälm eller om att klättra i en klätterställning med hjälmen på.

Lägg till tips

Bifoga