Vargungen lär sig att tryggt använda hjälm.

Valikko

Jag förstår vikten av att använda cyckelhjälm


Målsättning:

Vargungen lär sig att tryggt använda hjälm.

Beskrivning:

Bekanta er med hur man använder en cykelhjälm.

Börja på kårlokalen med en pantomimföreställning där akela förevisar olika situationer gällande användandet av cykelhjälm. Han kan ha hakremmen öppen, hjälmen på bakhuvudet eller en för stor hjälm. Akela förevisar användningen av hjälm då man åker rullskridskor eller är på en klätterställning. Fundera tillsammans hur hjälmen bäst skyddar från olyckor och var man kan använda den. Ställ in varje vargunges cykelhjälm så att den passar. Gör en undersökning i närheten av kårlokalen och räkna hur många cyklister med hjälm ni ser på 15 minuter. Betrakta och begrunda resultatet. Varför cyklar man utan cykelhjälm? Har man hjälmen rätt på huvudet? Ni kan sammanfatta er undersökning till exempel till kårtidningen,  hemsidorna eller på kårlokalens vägg. Gör hönsäggsprovet. Man kan få en liten hjälm som passar ett hönsägg från Tra kskyddet Med hjälp av den kan man testa ett hönsäggs hållbarhet och märka hjälmens fördelar för att skydda det egna huvudet.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga