Vargungen lär sig att röra sig tryggt i närheten av kårlokalen och förstår vilka platser som är farliga och riskfyllda med tanken på trafiken och att röra sig i trafiken.

Valikko

Jag kan röra mig tryggt i närheten av kårlokalen


Målsättning:

Vargungen lär sig att röra sig tryggt i närheten av kårlokalen och förstår vilka platser som är farliga och riskfyllda med tanken på trafiken och att röra sig i trafiken.

Beskrivning:

Öva att röra er tryggt i närheten av kårlokalen. Använda sparkcykel, rullskridskor, sparkstötting, cykel eller bekanta er promenerande med området i närheten. Lär er de viktigaste trafikmärkena innan det här steget. Fundera på vägen över farliga ställen och säkra handlingssätt. Tänk ut alternativa rutter och öva er att röra er tryggt medan ni följer trafikreglerna. Lär er att gå över vägen tryggt även där det inte finns skyddsväg. Man även bekanta sig med vägen mellan hemmet och kårlokalen tillsammans med en förälder. Bjud in föräldrarna till flockkvällen på kårlokalen. Ge med en lapp att föra hem föregående gång där du ber att föräldrarna nästa gång skulle följa vargungen till kårlokalen till fots. På vägen fäster man tillsammans uppmärksamheten på farliga ställen och funderar hur man skall agera i olika situationer. På det här sättet uppmuntras vargungen att även ensam komma till kårlokalen till fots eller på cykel!

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Steget kan göras efter att man lärt sig tra kreglerna.

Lägg till tips

Bifoga