Vargungen rör sig tryggt i närheten av kårlokalen och förstår vilka platser som är farliga eller riskfyllda för den som rör sig i trafiken i området.

Valikko

Jag kan röra mig tryggt i närheten av kårlokalen


Målsättning:

Vargungen rör sig tryggt i närheten av kårlokalen och förstår vilka platser som är farliga eller riskfyllda för den som rör sig i trafiken i området.

Beskrivning:

Vargungen övar att röra sig tryggt i närheten av kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att ansvara för säkerheten under vargungemötet. Hen handleder vargungarna så att de blir uppmärksamma på både faror och trygga rutter i trafiken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna fotograferar sina rutter hemifrån till kårlokalen. Sedan presenterar alla sin egen tryggaste rutt för de andra och berättar vilka färdmedel de använder för att komma till kårlokalen och vilka farliga ställen det finns längs rutten. Efter presentationerna skriver var och en färdinstruktioner för en trygg rutt hemifrån till kårlokalen. Vargungarna kan också fotografera alla trafikmärken längs rutten och ta reda på vad de betyder. Rutten kan också ritas in på en karta. Då lär sig vargungarna samtidigt att använda en karta.

Akela bjuder in föräldrarna till vargungemötet och ber dem sträva efter att komma gående eller cyklande med sina barn. På vägen till mötet har föräldrarna och barnen till uppgift att öva att ta sig hemifrån till kårlokalen på ett tryggt sätt.

Vargungarna kontrollerar rutterna till och från kårlokalen med hjälp av Google Streetview. Vargungarna presenterar sina egna rutter till kårlokalen för varandra och pekar ut olika farliga platser längs vägen. Hela flocken funderar tillsammans på hur det går att undvika de farliga platserna, eller i alla fall att röra sig så tryggt som möjligt där.

Flocken går ut från kårlokalen och övar att närma sig den från olika håll och med olika fordon. Vilka trafikregler ska vargungarna beakta när de kommer cyklande från skolan? När de kommer gående från butiken? Och vad ska de minnas när de går till butiken? Var är det bäst att stiga ut ur bilen om de får skjuts till kårlokalen? På samma gång övar vargungarna t.ex. att korsa vägen på rätt sätt om det inte finns ett övergångsställe.

Flocken gör en utfärd i kårlokalens närhet. Vargungarna undersöker tillsammans hur många olika trafikmärken de ser och vad de alla betyder. Vid något trafikmärke iakttar flocken tillsammans hur övriga trafikanter beaktar trafikmärket (t.ex. hur många bilförare som saktar in vid ett övergångsställe). Iakttagelserna kan flocken göra alla tillsammans eller i mindre grupper.

Steget kan göras efter att man lärt sig tra kreglerna.

Lägg till tips

Bifoga