Vargungen kan de viktigaste trafikreglerna för fotgängare och cyklister.

Valikko

Jag känner till trafikregler som gäller fotgängare och cyklister


Målsättning:

Vargungen kan de viktigaste trafikreglerna för fotgängare och cyklister.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med de trafikregler som är viktiga för dem, och med minst fem trafikmärken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela leder övningarna under mötet och handleder kulledarna så att de kan leda övningar i mindre grupper.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Trafikskyddet har lagt upp korta animationsfilmer om olika trafikregler på Youtube. Videorna går att hitta med sökorden "Trafikskyddet video".

På Trafikskyddets webbsidor och i broschyrer finns bra bilder att ha som material för att öva olika trafiksituationer. Med hjälp av bilder från korsningar och vägövergångar kan flocken fundera på vem som ska väja och vilka farosituationer som uppkommer. För första eller andra årets vargungar lämpar sig också Trafikskyddets Trafikpuppe-material (https://turvapupu.net/sv.html).

Akela tar med sig svartvita kopior av olika trafikmärken till mötet och vargungarna får till uppgift att färglägga märkena korrekt och komma ihåg var de här märkena kan finnas. När märkena är färdigt färglagda kan vargungarna gå ut och leta rätt på märkena i omgivningen kring kårlokalen. Då kan flocken också repetera vad märkena betyder.

Vargungarna pysslar egna trafikmärken att ha som anvisningar i kårlokalen. På samma gång är det bra att reptera vad trafikmärkenas former och färger betyder. Vargungarna kan också göra affischer som uppmanar till att följa trafikmärkena.

Vargungarna lär sig trafikmärken genom att spela memory. Bilder på Finlands trafikmärken finns på webben (https://vayla.fi/web/sv/vagnatet/vagmarken#.XKt_vZgzY2w). I samband med att någon får ett par är det bra att repetera vad trafikmärket egentligen betyder.

Lägg till tips

Bifoga