Vargungen kan röra sig tryggt på cykel i sin näromgivning.

Valikko

Jag och min flock arrangerar en trygg cykelkväll


Målsättning:

Vargungen kan röra sig tryggt på cykel i sin näromgivning.

Beskrivning:

Vargungen övar att röra sig tryggt i sin egen näromgivning, och med sitt eget fortskaffningsmedel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela leder cykelutfärden och handleder vargungarna så att de klarar av att cykla en skicklighetsbana. Akela kontaktar hemmen så att så många varungar som möjligt kan komma med och cykla.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken bygger upp en skicklighetsbana för cyklar på kårlokalens gård. Exempel på sådant som är bra att öva är att cykla slalom, att göra noggranna och snabba inbromsningar, att balansera på en bräda, att cykla över en gungbräda och mellan två brädor som ligger parallellt på marken, att hålla i styret med bara en hand och att flytta någon sak från ett ställe till ett annat. Be vargungarnas familjemedlemmar eller äldre scouter i kåren komma med och hjälpa till.

Flocken ordnar en liten cykelutfärd under vilken vargungarna får öva olika trafiksituationer. Sådant som är bra att öva är att korsa vägar, att svänga åt olika håll, att cykla vid vägrenen och att cykla i grupp.

Om det finns en trafikpark nära kårlokalen kan flocken cykla dit för att öva trafikregler. Det går också att bygga en egen trafikpark på en sandplan, genom att tillverka trafikmärken av kartong.

Lägg till tips

Bifoga