Vargungen kan ta hand om sina ägodelar.

Valikko

Jag underhåller min cykel


Målsättning:

Vargungen kan ta hand om sina ägodelar.

Beskrivning:

Vargungen övar att serva sin cykel tillsammans med en vuxen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela informerar vargungarnas hem om att vargungarna kommer att utföra den här aktiviteten. Hen skaffar också fram de redskap som behövs för cykelservicen. Om akela inte själv kan serva cyklar kan hen be någon som kan sådant bättre komma med på mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Trafik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken gör en utfärd till en cykelaffär i närheten. Akela kontaktar affärsinnehavaren i förväg och kommer överens om besöket. Kanske kan affärsinnehavaren berätta om och demonstrera utrustning som ökar cyklistens säkerhet?

Vargungarna servar och besiktar sina cyklar. Spänn skruvar och muttrar, smörj cykelkedjor och lager i både hjul och pedaler, pumpa luft i däcken. Ordna till slut cykelbesiktning i par så att vargungarna turvis får agera besiktare. Kontrollera också reflexer och belysning vid besiktningen. Information om cykelservice, cykelns delar och cykling finns på finska på http://www.polkupyoraily.net/wiki/Etusivu.

Lägg till tips

Bifoga