Vargungen får färdigheter som behövs på utfärden, får nya utfärdserfarenheter och deltar i en utfärd.