Sudenpentu osaa retkellä tarvittavia perustaitoja, joiden avulla viihtyy retkillä. Hän saa uusia retkeilykokemuksia. Vargungen har de basfärdigheter som behövs på utfärden för att utfärden ska vara trivsam. Hen får nya utfärdserfarenheter.

Valikko

Utfärd

Sudenpentu osaa retkellä tarvittavia perustaitoja, joiden avulla viihtyy retkillä. Hän saa uusia retkeilykokemuksia. Vargungen har de basfärdigheter som behövs på utfärden för att utfärden ska vara trivsam. Hen får nya utfärdserfarenheter.

Vargungen övar att ta hand om sig själv under utfärdsförhållanden. Hen blir närmare bekant med naturen och att röra sig i naturen.

Obligatoriska

Valbara