Vargungen fungerar i grupp och får erfarenhet av att använda olika slags övernattningsutrustning.

Valikko

Jag är med om att slå upp olika slags tält.


Målsättning:

Vargungen fungerar i grupp och får erfarenhet av att använda olika slags övernattningsutrustning.

Beskrivning:

Vargungen är med om att resa de tält och annan övernattningsutrustning som kåren vanligen använder. Vargungarna kan öva i närheten av kårlokalen under ett vargungemöte, men steget passar också bra att genomföra under ett läger eller en utfärd. I samband med att vargungarna övar sig på att slå upp tält kan de också lära sig sådana knopar som behövs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela leder tältuppsättningen och fördelar uppgifter åt vargungarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela handleder vargungarna så att de kan slå upp tältet. Slå upp alla kårens olika tält och vindskydd om och när flocken har inspitaration.

Flocken väljer tillsammans en lämplig tältplats och när tältet är uppslaget lär sig också vad ett gott tältbeteende innebär: att bete sig lugnt, vara hänsynsfull och att inte röra vid tältduken när det regnar.

Lägg till tips

Bifoga