Vargungen fungerar i grupp och får erfarenhet av att använda olika slags övernattningsutrustning.

Valikko

Jag är med om att slå upp olika slags tält.


Målsättning:

Vargungen fungerar i grupp och får erfarenhet av att använda olika slags övernattningsutrustning.

Beskrivning:

Vargungen är med om att resa de tält och annan övernattningsutrustning som kåren vanligen använder. Vargungarna kan öva i närheten av kårlokalen under ett vargungemöte, men steget passar också bra att genomföra under ett läger eller en utfärd. I samband med att vargungarna övar sig på att slå upp tält kan de också lära sig sådana knopar som behövs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela leder tältuppsättningen och fördelar uppgifter åt vargungarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga