Vargungen känner till hur ett stormkök fungerar och kan rigga upp ett sådant.

Valikko

Jag bekantar mig med ett stormkök


Målsättning:

Vargungen känner till hur ett stormkök fungerar och kan rigga upp ett sådant.

Beskrivning:

Vargungarna övar att rigga upp ett stormkök och att packa ihop det efter användning. Vargungarna lär sig använda ett stormkök på ett tryggt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Ruuanlaitto Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela övervakar stormköksanvändningen noggrant. Det är bra om det finns en vuxen eller äldre scout vid varje stormkök.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken tillreder något enkelt på stormköket, t.ex. varm saft eller te, så att vargungarna lär sig att använda stormköket på rätt sätt.

Akela går igenom säkerhetsaspekter som hör ihop med att använda eld och bränsle. Efter det kan akela berätta om en vargunge som använder stormköket lite hur som helst, och låta vargungarna reagera på ett på förhand bestämt sätt när de märker något som vargungen i berättelsen gör fel eller slarvigt.

Vargungarna får först lära sig hur det går till, och kan sedan öva att montera och plocka ihop ett stormkök genom olika slags tävlingar: Vem är snabbast på att montera och sedan plocka ihop stormköket igen? Går detta att göra med förbundna ögon? Ordna en stafett där den första riggar upp stormköket, följande plockar ihop det, och den tredje sedan riggar upp det igen. Ett annat alternativ är att lagmedlemmarna i tur och ordning ska springa och hämta delar till stormköket och sedan rigga upp det när de har alla bitar till hands. Det snabbaste laget vinner.

Lägg till tips

Bifoga