Vargungen vet hurdan matsäck det lönar sig att packa med sig på utfärder.

Valikko

Jag förbereder en vettig utfärdsmatsäck åt mig själv


Målsättning:

Vargungen vet hurdan matsäck det lönar sig att packa med sig på utfärder.

Beskrivning:

Vargungarna planerar en stadig och mångsidig matsäck. Flocken förbereder matsäcken tillsammans före utfärden, alternativt förberder alla vargungar sin matsäck hemma enligt en gemensam plan. Steget kan också kombineras med spåret Kocken, t.ex. med det steg som handlar om den hälsosamma tallriksmodellen. Den kan användas som botten när vargungarna planerar sin matsäck och andra måltider under utfärden. I ett av stegen i spåret Lägerkocken skriver vargungarna en inköpslista, och går tillsammans till butiken. Det här steget går också bra att kombinera med detta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Retkeily Ruuanlaitto
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela organiserar både planeringsarbetet och förberedelserna och hjälper vargungarna att förbereda matsäcken. Det är också akelas uppgift att beakta olika specialdieter i samband med det här steget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna föreberder mellanmål åt sig själva inför veckoslutets förläggning eller för en spårning under lägret.

Vargungarna intervjuar äldre scouter om vad de gillar att ha i sin matsäck. Sedan kan vargungarna sammanställa informationen och fundera på vad som är mest populärt att ha i matsäcken. Varför månne just det här är populärt? (Hållbart, energigivande, mättande, gott ...)

Lägg till tips

Bifoga