Vargungen är med om att planera en utfärd och har möjilghet att påverka de beslut som fattas.

Valikko

Jag planerar en utfärd tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen är med om att planera en utfärd och har möjilghet att påverka de beslut som fattas.

Beskrivning:

Vargungarna planerar utfärden tillsammans, t.ex. programmet, eller en del av det, menyn eller var utfärden ordnas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Organisointitaidot Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela leder planeringsarbetet och diskussionen, samt hjälper flocken att fatta beslut. Ett ungt barn kan ha svårt att själv komma på olika alternativa lösningar, och svårt att välja om det finns för många alternativ.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planeringskontroller. Vargungarna utför kullvis utfärdsplaneringskontroller. På en kontroll får de föreslå vad de vill göra under utfärden: orientera, tälja, ta sig igenom en terrängbana eller grilla? Vargungarna kan också föreslå ett spår som utfärden sedan byggs upp kring. Akela kan i förväg välja ut några spår, och sedan låta vargungarna rösta om vilket som känns intressantast. På den andra kotrollen kan vargungarna räkna upp sina favoritmaträtter och på den tredje kan de leta fram intressanta platser i närheten av utfärdsmålet på en karta.

Lägg till tips

Bifoga