Vargungen vet vad som kommer att ske på hens scoutstig och förbereder sig för uppflyttningen till äventyrsscout. Hen är bekant med äventyrsscoutprogrammet.

Valikko