Vargungen vet vad som kommer att ske till följande på hans scoutstig och förbereder sig på att uppflyttas till äventyrsscout.

Valikko

Jag bekantar mig med äventyrsscouternas program


Målsättning:

Vargungen vet vad som kommer att ske till följande på hans scoutstig och förbereder sig på att uppflyttas till äventyrsscout.

Beskrivning:

Besök äventyrsscoutlagets möte tillsammans med flocken eller med de vargungar som ska uppflyttas. Låt äventyrsscouterna berätta om sitt program. Äventyrsscouterna kan också ordna en programpunkt för vargungarna. Ifall ni redan vet vem som kommer att vara kapten för de nya äventyrsscouterna; be honom närvara på mötet.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga