Vargungen förbereder sig på att flyttas upp till nästa åldersgrupp genom att bekanta sig med den nya åldersgruppens material.

Valikko

Jag bekantar mig med boken Ryggsäcken


Målsättning:

Vargungen förbereder sig på att flyttas upp till nästa åldersgrupp genom att bekanta sig med den nya åldersgruppens material.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med boken Ryggsäcken.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att se till att det finns tillräckligt många exemplar av boken Ryggsäcken till hands. Det är också bra om vargungarnas nya kapten (äventyrsscoutledare) är med under aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Frågesport med hjälp av boken. Akela sammanställer i förväg en rad frågor som går att besvara med hjälp av boken. Akela ställer en fråga och vargungarna samarbetar i par och försöker så snabbt som möjligt hitta svaret på Akelas fråga.

Vargungarna bekantar sig med boken Ryggsäcken under ett vargungemöte. Vargungarna kan t.ex. fåt till uppgift att i par välja ut de tre mest intressanta sakerna i boken. När varje par har hittat sina favoriter kan hela flocken tillsammans titta om det är sådant som de kommer att göra redan som äventyrsscouter eller först senare. Samtidigt kan vargungarna fundera på om de lärt sig någonting som har med saken att göra redan som vargungar. Det är bra om äventyrsscouternas kapten är med på mötet för att få höra vargungarnas önskemål och tankar.

Lägg till tips

Bifoga