Vargungen förbereder sig på att flyttas upp till nästa åldersgrupp genom att bekanta sig med den nya åldersgruppens material.

Valikko

Jag bekantar mig med boken Ryggsäcken


Målsättning:

Vargungen förbereder sig på att flyttas upp till nästa åldersgrupp genom att bekanta sig med den nya åldersgruppens material.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med boken Ryggsäcken.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att se till att det finns tillräckligt många exemplar av boken Ryggsäcken till hands. Det är också bra om vargungarnas nya kapten (äventyrsscoutledare) är med under aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga