Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Valikko

Jag deltar i en uppflyttningsceremoni


Målsättning:

Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Beskrivning:

Ordna ett gemensamt evenemang för alla kårens vargungar som ska flyttas upp. Som arrangör fungerar vargungarnas akelor och om möjligt de blivande kaptenerna. Om ni i kåren redan bestämt i vilka lag och patruller de blivande äventyrsscouterna ska fungera i så kan ni gärna göra gruppindelningen enligt det. Målet med ceremonin är att vargungarna bekantar sig med varandra genom aktiviteten. Ceremonin kan hållas i slutet av vårterminen eller i samband med sommarlägret. Ceremonin kan vara en spårning, ett dop, en tävling, ett lägerbål, en seglats eller en utfärd och kan vara ett dagslångt evenemang eller kan ordnas som ett gemensamt möte för de som ska uppflyttas.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på äventyrsscoutdop: Ta de vargungar som ska upp_x007f_yttas till äventyrsscouter åt sidan från de andra en stund under kårens utfärd eller läger. Bind för deras ögon och led dem längs en bana med olika små hinder och uppgifter. Avsluta med att döpa vargungen till äventyrsscout. Dopet kan också bestå av en utmanande uppgift som den blivande äventyrsscoutpatrullen utför tillsammans. Efter dopet kan de nya äventyrsscouterna få _x007f_ytta till äventyrsscouternas tält eller delta i äventyrsscouternas program så att upp_x007f_yttningen konkretiseras.

Gemensam utfärd: Ordna en egen utfärd för vargungarna som ska upp_x007f_yttas och bjud in deras blivande kaptener. Akelorna kan planera utfärden och programmet samt  nnas med som hjälpledare. Kaptenerna leder utfärden.

Vargungedrill: Ordna en drill där vargungarna får prova de färdigheter som de lärt sig under sin vargungetid. Målet med drillen är att förbereda vargungarna på den kommande äventyrsscouttiden och att få en bild av hur mycket de kan, men ändå utan att bedöma vargungarna eller ordna dem i någon form av duktighetsordning. Ingen vargunge ska heller bli underkänd i drillen. Under drillen får vargungarna nya erfarenheter och får känna att de klarar av en hel del. Ifall det är möjligt kan vargungarna gärna röra sig i sina blivande patruller under ledning av sin blivande kapten.

Lägg till tips

Bifoga