Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Valikko

Jag deltar i en uppflyttningsceremoni


Målsättning:

Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Beskrivning:

Ordna ett gemensamt evenemang för alla kårens vargungar som ska flyttas upp. Som arrangör fungerar vargungarnas akelor och om möjligt de blivande kaptenerna. Om ni i kåren redan bestämt i vilka lag och patruller de blivande äventyrsscouterna ska fungera i så kan ni gärna göra gruppindelningen enligt det. Målet med ceremonin är att vargungarna bekantar sig med varandra genom aktiviteten. Ceremonin kan hållas i slutet av vårterminen eller i samband med sommarlägret. Ceremonin kan vara en spårning, ett dop, en tävling, ett lägerbål, en seglats eller en utfärd och kan vara ett dagslångt evenemang eller kan ordnas som ett gemensamt möte för de som ska uppflyttas.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga