Vargungen blir äventyrsscout. Uppflyttningen gör intryck på den blivande äventyrsscouten och hen känner att hen i och med uppflyttningen blivit äldre som scout.

Valikko

Jag deltar i en uppflyttningsceremoni


Målsättning:

Vargungen blir äventyrsscout. Uppflyttningen gör intryck på den blivande äventyrsscouten och hen känner att hen i och med uppflyttningen blivit äldre som scout.

Beskrivning:

Idén med uppflyttningen är att konkretisera för vargungen att den gamla åldersgruppen tar slut och att en ny börjar. Det finns ungefär liks många olika sätt att förverkliga uppflyttningsceremonin som det finns kårer. Det kan vara en veckoslutsutfärd, en del av sommarlägret eller ett särskilt veckomöte. Det viktigaste är att uppflyttningen ordnas. Om kåren inte ännu har traditioner kring uppflyttningen så är det bra om det skapas sådana.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelan ansvarar tillsammans med kårens vargungeansvariga för uppflyttningsceremonin. Det är också bra om vargungarnas blivande kapten kan vara med, ifall det är möjligt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på uppflyttningsutfärd: Vargungarna som ska uppflyttas får göra en egen utfärd i slutet av våren eller som en början på äventyrsscothösten, tillsammans med sin akela och eller blivande kapten. Under utfärden kan de göra uppflyttsningsspårets övriga aktiviteter samt pröva på någon av aktiviteterna ur äventyrsscoutprogrammets väderstreck. Om vargungarna fram till nu alltid har sovit inomhus på sina utfärder så är det här ett bra tillfälle att i lugn och ro öva på att sova i kamintält före den första riktiga äventyrsscoututfärden. Själva uppflyttningsceremonin kan till exempel förverkligas så att vargungarna väcks mitt i natten och tillsammans med sina ledare får gå en ljusstig och under den få höra berättelsen om B-P. Ljusstigen kan avslutas med ett litet festligt tal av kårchefen till de nya äventyrsscouterna.

Exempel på äventyrsscoutdop: Ta de vargungar som ska uppflyttas till äventyrsscouter åt sidan från de andra en stund under kårens utfärd eller läger. Bind för deras ögon och led dem längs en bana med olika små hinder och uppgifter. Avsluta med att döpa vargungen till äventyrsscout. Dopet kan också bestå av en utmanande uppgift som den blivande äventyrsscoutpatrullen utför tillsammans. Efter dopet kan de nya äventyrsscouterna få flytta till äventyrsscouternas tält eller delta i äventyrsscouternas program så att uppflyttningen konkretiseras.

Gemensam utfärd: Ordna en egen utfärd för vargungarna som ska uppflyttas och bjud in deras blivande kaptener. Akelorna kan planera utfärden och programmet samt finnas med som hjälpledare. Kaptenerna leder utfärden.

Vargungedrill: Ordna en drill där vargungarna får prova de färdigheter som de lärt sig under sin vargungetid. Målet med drillen är att förbereda vargungarna på den kommande äventyrsscouttiden och att få en bild av hur mycket de kan, men ändå utan att bedöma vargungarna eller ordna dem i någon form av duktighetsordning. Ingen vargunge ska heller bli underkänd i drillen. Under drillen får vargungarna nya erfarenheter och får känna att de klarar av en hel del. Ifall det är möjligt kan vargungarna gärna röra sig i sina blivande patruller under ledning av sin blivande kapten.

Lägg till tips

Bifoga