Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Valikko

Jag skapar min egen scoutstig


Målsättning:

Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Beskrivning:

Gå tillsammans igenom vad som väntar på vargungarnas scoutstig. Berätta om de följande åldersgrupperna och om vad som händer i äventyrsscoutåldern och i spejar-, exploreroch roverscoutåldern. Vargungarna ritar, målar eller skulpterar sin egen scoutstig; hur den har sett ut hittills och vad framtiden kanske bär med sig. Fundera tillsammans på vad vargungarna vill göra i scoutingen i fortsättningen; diskutera vad som är möjligt och i vilken åldersgrupp det görs. Diskutera de egna scoutstigarna med vargungarna. Vad ser de mest fram emot? Finns det något de oroar sig för?

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga