Vargungen lär sig kårens namn och får en uppfattning om scoutingen som en större organisation än den egna gruppen.

Valikko

Jag bekantar mig med kåren


Målsättning:

Vargungen lär sig kårens namn och får en uppfattning om scoutingen som en större organisation än den egna gruppen.

Beskrivning:

Bekanta er med kårens symboler, kårchefen och med de andra åldersgrupperna. Intervjua kårchefen under vargungemötet, gå på andra åldersgruppers möten, öva på rop och bekanta er med kårfanan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga