Vargungen bekantar sig med vargungarnas scoutklädsel.

Valikko

Jag bekantar mig med vargungarnas scoutklädsel


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med vargungarnas scoutklädsel.

Beskrivning:

Bekanta er med vargungens klädsel: hurdan är den, vad hör till den, var sys märkena fast och vad betyder märkena? Lär er märken från vargungens bok. Öva märkenas placering genom att rita in dem i en bild eller genom att placera märken på en tom vargungetröja.

Material: vargungens scoutklädsel, märken, vargungens bok, papper, pennor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga