Vargungen lär känna sin grupp och kan fungera som en medlem i den. Vargungen förstår att alla får vara med i leken och att flocken tillsammans kan åstadkomma mer än en ensam vargunge.

Valikko

Jag deltar i en lek som stärker flockens sammanhållning.


Målsättning:

Vargungen lär känna sin grupp och kan fungera som en medlem i den. Vargungen förstår att alla får vara med i leken och att flocken tillsammans kan åstadkomma mer än en ensam vargunge.

Beskrivning:
Vargungen deltar i en eller flera gruppbildande lekar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift:
Akelas uppgift är att beskriva leken/lekarna och handleda vargungarna under lekens gång. Akela uppmuntrar gruppen att samarbeta.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga