Vargungen lär sig att tryggt ta sig från hemmet till kårlokalen.

Valikko

Jag kan tryggt ta mig till kårlokalen


Målsättning:

Vargungen lär sig att tryggt ta sig från hemmet till kårlokalen.

Beskrivning:

Hur går man till kårlokalen och hem igen? Gå igenom reglerna för en trygg resa: hur man går över vägen, att man går vid sidan av vägen, användningen av reflex. Fundera på situationer man kan möta på vägen till och från kårlokalen och fundera på hur man undviker farosituationer. Lägg märke till speciella områden kring kårlokalen; hur beter man sig på en parkeringsplats, hur aktar man sig för cyklister?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga