Vargungen lär sig hälsningen och löftet samt deltar i löftesgivningen.

Valikko

Jag kan vargungarnas valspråk, ideal, löfte och hälsning och förbereder mig för att avge löftet


Målsättning:

Vargungen lär sig hälsningen och löftet samt deltar i löftesgivningen.

Beskrivning:

Gå igenom löftet, idealen och hälsningen så att vargungarna förstår vad de lovar. Prata om att lova. Vad är ett löfte? Hurdana löften har ni avgett? Löften är sådant man håller fast vid. Vad betyder ett löfte inom scoutingen och vad lovar man då? I boken Vargungens spår finns tomma rader, på vilka vargungarna skriver löftet och idealen. Kopiera texterna åt de vargungar som inte kan skriva själv. Scouternas valspråk är: ”Var redo”. Vad ska vargungen vara redo för? Fundera tillsammans på vad det kunde betyda för er del. Öva också på vargungenhälsningen och prata om hur löftesgivningen går till.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga