Vargungen känner igen den egna kårens halsduk och identifierar sig som en medlem av kåren.

Valikko

Jag känner igen min scoutkårs halsduk


Målsättning:

Vargungen känner igen den egna kårens halsduk och identifierar sig som en medlem av kåren.

Beskrivning:

Rita och färglägg bilden på scouthalsduken i boken Vargungens spår.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela kan berätta historier som den egna kårens symboler samt göra vargungarna bekanta med kårens historia.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga